นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเข้ารับตำแห่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน สพฐ.